Refinansiering med betalingsanmerkning

Det er vanskelig å få lån til refinansiering av gjeld som har endt med en betalingsanmerkning. Slike anmerkninger ses på som et ganske alvorlig forhold når bankene vurderer lånesøknadene. Det finnes likevel løsninger på denne typen utfordringer.

Her får du lån til refinansiering

Vi kan skille mellom tre typer banker som kan brukes til en refinansiering. Betingelsene og kravene deres er ganske ulike, og hvilken bank du ender opp med kommer an på flere forhold.

 • Sparebanker med boliglån – Den billigste løsningen når du skal refinansiere dyr forbruksgjeld er å bake det inn i et boliglån. Problemet er at de fleste sparebanker avslår søknaden din hvis du har en betalingsanmerkning.
 • Forbruksbanker – Banker som tilbyr lån uten sikkerhet brukes ofte til å refinansiere gjeld fra små forbrukslån og kredittkort. De fleste av disse vil også avslå søknaden dersom du har en betalingsanmerkning.
 • Spesialbanker – De eneste som faktisk inviterer kunder med betalingsanmerkning er et knippe spesialbanker. Utfordringen her er at disse bankene krever sikkerhet for lånet.

Vi kan anta sparebanken ikke er et alternativ for de aller fleste med betalingsanmerkninger. Enten fordi du ikke har boliglån, eller fordi banken uansett sier nei så lenge anmerkningen er registrert.

Vi skal likevel komme tilbake til sparebankene lenger ned i artikkelen. De kan nemlig komme til å bli aktuelle igjen etter at du har fått betalingsanmerkningen slettet.

To måter å løse problemet på

Hvis du eier bolig eller kan stille med kausjonist vil det som oftest lønne seg å refinansiere gjennom en spesialbank. Dette fordi rentene der er lavere enn på usikrede lån.

Imidlertid er etableringskostnadene hos disse bankene betydelig høyere enn det du finner hos forbruksbankene.

 • Spesialbanker – Etableringsgebyret er som regel en prosentsats av lånesummen, og minimum 20 000 kroner.
 • Forbruksbanker – Etableringsgebyret er som regel rundt 900 kroner.

Er lånebehovet ditt lavt vil et usikret lån kunne bli billigere enn tilsvarende lån fra en spesialbank. Det er også slik at spesialbankene ofte har 300 000 kroner som laveste lånesum, mens forbruksbankene yter lån helt ned til 5 000 eller 10 000 kroner.

Grovt sagt kan vi dermed si at spesialbankene er den beste løsningen når du kan stille med sikkerhet, og når gjelden er høy. Er gjelden lav vil en forbruksbank kunne bli både en billigere og mer praktisk løsning. Vi skal se på begge alternativene.

Refinansiering med bolig som sikkerhet

Det første du må vurdere når du skal refinansiere hos en spesialbank er hvor stort lånebehov du har. Hvis lånebehovet er betydelig høyere enn 300 000 til 400 000 kroner kan det hende banken krever at de overtar hele boliglånet ditt.

Dette lånet vil bli temmelig dyrt etterhvert fordi lånesummen er høy, og fordi rentene er høyere enn hos sparebankene.

 • Sparebanker med boliglån – rentene ligger som regel mellom 1,65% og 3,5%.
 • Spesialbanker med boliglån – rentene er som regel fra 4,5% og oppover.

De store renteforskjellene gjør at du ikke bør bruke en spesialbank som en langvarig løsning. Så snart du har fått kontroll på økonomien kan du forsøke å få flyttet boliglånet igjen tilbake til en sparebank med lavere renter.

Begrenset lånesum med sikkerhet

Når lånebehovet lavt kan det holde at banken tar andreprioritet i pantet du stiller med. Her snakker vi om refinansiering av gjeld på noen få hundre tusen kroner. Fordelen er primært at du ikke trenger flytte boliglånet ditt fra sparebanken som sannsynligvis er billigere. Dette kan løses på flere måter.

 • Du får låne til refinansiering mot at banken tar andreprioritet i den pantede boligen.
 • Sikkerheten kan også være andreprioritet i en kausjonist sin bolig.
 • Kausjonisten kan eventuelt stille penger som sikkerhet i stedet for pant i boligen. Summen blir da satt inn på en sperret konto som kausjonisten får tilgang til så snart lånet er tilbakebetalt.

Aktuelle spesialbanker for refinansiering

Antallet spesialbanker som tilbyr lån til refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning er per i dag 7. Disse inkluderer aktører som Bank2, Mybank og Kraft Bank.

Lånesummene og rentene de tilbyr varierer. Størrelsen på lånet begrenses primært av markedsverdien på boligen, og du får uansett ikke låne mer enn inntil 85% av denne. Stiller du med fritidseiendom som sikkerhet vil du vanligvis få låne inntil 75% av verdien. Eiendommen må da være relativt attraktiv og enkel å omsette. De samme kravene stilles dersom sikkerheten kommer fra en kausjonist.

Refinansiering med et lån uten sikkerhet

Et typisk tilfelle der et lån uten sikkerhet kan bli den beste løsningen er når betalingsanmerkningen kommer fra et lån eller en kreditt på en relativt lav sum.

La oss tenke oss at din samlede gjeld ser omtrent slik ut:

 • Kredittkort – Gjeld på 30 000 kroner og gjelden er gått til inkasso. Inkassosaken har gått så langt at det er registrert en betalingsanmerkning.
 • Lån – Du har i tillegg et eller flere forbrukslån, men disse betjener du som normalt og gjelden er ikke gått til inkasso.
 • Du ønsker å få refinansiert alt, men får ikke låne på grunn av betalingsanmerkningen.

I et slikt tilfelle kan du be bankene du har lån fra om reduserte avdrag i en periode. Samtidig fokuserer du på å betale tilbake det du skylder til kredittkortselskapet så raskt som mulig. Så snart kredittkortgjelden er tilbakebetalt skal betalingsanmerkningen slettes.

Etter dette vil du sannsynligvis kunne få et lån uten krav til sikkerhet slik at resten av gjelden blir refinansiert.

Vurder å refinansiere sammen med partneren din

Det er vanlig at ektefeller og samboere tar opp lån til refinansiering sammen. Dette er spesielt aktuelt når lånet er uten sikkerhet. Å ha en medlåntaker gir nemlig banken en lavere risiko for at lånet blir misligholdt fordi begge parter blir ansvarlige for tilbakebetalingen.

Effekten av å ha en medlåntaker er at sjansene øker for at lånet blir innvilget. Det er også ganske god sannsynlighet for at rentebetingelsene blir bedre.

Aktuelle forbruksbanker for refinansiering

Antallet banker i Norge som tilbyr lån uten sikkerhet er omtrent 30. Cirka 15 av disse har lånegrenser på inntil 500 000 kroner, og omtrent 5 av de har lån på inntil 300 000 eller 400 000 kroner.

Rentene de tilbyr ligger fra cirka 6% og opp mot 20%. Måten de beregner rentetilbudene på er å vurdere hver enkelt søkers kredittscore og betalingsevne. Du vil få bedre renter dersom scoren din er høy enn om den er lav. Du vil også få lavere nominelle renter når lånesummen er høy.

Bankenes låneeksempel gir en viss indikasjon på hva kostnadene kan bli. Det er vanlig at eksempelet oppgir effektive renter på omtrent 12% til 14% når lånesummen er rundt 100 000 kroner.

Finn det billigste lånet til refinansiering

De fleste vil nok spare en god del på å refinansiere gjelden sin, og spesielt når gjelden er fra kredittkort og forbrukslån. Likevel er det ikke smart å hoppe på det første tilbudet du mottar. Det vil alltid være forskjeller på tilbudene du får, uansett om du låner med eller uten sikkerhet.

Skaff deg oversikt over alle banker som har det lånet du er på jakt etter. Send søknader til flest mulig utlånere, og sammenlign deretter de effektive rentene som tilbys.

Du bør sjekke selv om anmerkningen er slettet

En kreditor som ber om at en betalingsanmerkning blir registrert er selv pliktig til å sørge for at den også slettes. Dette skal gjøres så snart gjelden er tilbakebetalt. Det hender imidlertid at dette går tregt, og i sjeldne tilfeller glemmer kreditoren å melde fra til kredittopplysningsbyråene.

Derfor er det ingen dum idé å selv sjekke at anmerkningen er fjernet. Det kan du gjøre gratis ved å logge deg inn på kredittopplysningsbyråenes sider. De to aktuelle byråene er Bisnode og Experian. Husk at du må ha BankID for å kunne logge deg inn.