Refinansiering med betalingsanmerkning

Det er vanskelig å få lån til refinansiering av gjeld som har endt med en betalingsanmerkning. Slike anmerkninger ses på som et ganske alvorlig forhold når bankene vurderer lånesøknadene. Det finnes likevel løsninger på denne typen utfordringer.

Her får du lån til refinansiering

Vi kan skille mellom tre typer banker som kan brukes til en refinansiering. Betingelsene og kravene deres er ganske ulike, og hvilken bank du ender opp med kommer an på flere forhold.

 • Sparebanker med boliglån – Den billigste løsningen når du skal refinansiere dyr forbruksgjeld er å bake det inn i et boliglån. Problemet er at de fleste sparebanker avslår søknaden din hvis du har en betalingsanmerkning.
 • Forbruksbanker – Banker som tilbyr lån uten sikkerhet brukes ofte til å refinansiere gjeld fra små forbrukslån og kredittkort. De fleste av disse vil også avslå søknaden dersom du har en betalingsanmerkning.
 • Spesialbanker – De eneste som faktisk inviterer kunder med betalingsanmerkning er et knippe spesialbanker. Utfordringen her er at disse bankene krever sikkerhet for lånet.

Vi kan anta sparebanken ikke er et alternativ for de aller fleste med betalingsanmerkninger. Enten fordi du ikke har boliglån, eller fordi banken uansett sier nei så lenge anmerkningen er registrert.

Vi skal likevel komme tilbake til sparebankene lenger ned i artikkelen. De kan nemlig komme til å bli aktuelle igjen etter at du har fått betalingsanmerkningen slettet.

To måter å løse problemet på

Hvis du eier bolig eller kan stille med kausjonist vil det som oftest lønne seg å refinansiere gjennom en spesialbank. Dette fordi rentene der er lavere enn på usikrede lån.

Imidlertid er etableringskostnadene hos disse bankene betydelig høyere enn det du finner hos forbruksbankene.

 • Spesialbanker – Etableringsgebyret er som regel en prosentsats av lånesummen, og minimum 20 000 kroner.
 • Forbruksbanker – Etableringsgebyret er som regel rundt 900 kroner.

Er lånebehovet ditt lavt vil et usikret lån kunne bli billigere enn tilsvarende lån fra en spesialbank. Det er også slik at spesialbankene ofte har 300 000 kroner som laveste lånesum, mens forbruksbankene yter lån helt ned til 5 000 eller 10 000 kroner.

Grovt sagt kan vi dermed si at spesialbankene er den beste løsningen når du kan stille med sikkerhet, og når gjelden er høy. Er gjelden lav vil en forbruksbank kunne bli både en billigere og mer praktisk løsning. Vi skal se på begge alternativene.

Refinansiering med bolig som sikkerhet

Det første du må vurdere når du skal refinansiere hos en spesialbank er hvor stort lånebehov du har. Hvis lånebehovet er betydelig høyere enn 300 000 til 400 000 kroner kan det hende banken krever at de overtar hele boliglånet ditt.

Dette lånet vil bli temmelig dyrt etterhvert fordi lånesummen er høy, og fordi rentene er høyere enn hos sparebankene.

 • Sparebanker med boliglån – rentene ligger som regel mellom 1,65% og 3,5%.
 • Spesialbanker med boliglån – rentene er som regel fra 4,5% og oppover.

De store renteforskjellene gjør at du ikke bør bruke en spesialbank som en langvarig løsning. Så snart du har fått kontroll på økonomien kan du forsøke å få flyttet boliglånet igjen tilbake til en sparebank med lavere renter.

Begrenset lånesum med sikkerhet

Når lånebehovet lavt kan det holde at banken tar andreprioritet i pantet du stiller med. Her snakker vi om refinansiering av gjeld på noen få hundre tusen kroner. Fordelen er primært at du ikke trenger flytte boliglånet ditt fra sparebanken som sannsynligvis er billigere. Dette kan løses på flere måter.

 • Du får låne til refinansiering mot at banken tar andreprioritet i den pantede boligen.
 • Sikkerheten kan også være andreprioritet i en kausjonist sin bolig.
 • Kausjonisten kan eventuelt stille penger som sikkerhet i stedet for pant i boligen. Summen blir da satt inn på en sperret konto som kausjonisten får tilgang til så snart lånet er tilbakebetalt.

Aktuelle spesialbanker for refinansiering

Antallet spesialbanker som tilbyr lån til refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning er per i dag 7. Disse inkluderer aktører som Bank2, Mybank og Kraft Bank.

Lånesummene og rentene de tilbyr varierer. Størrelsen på lånet begrenses primært av markedsverdien på boligen, og du får uansett ikke låne mer enn inntil 85% av denne. Stiller du med fritidseiendom som sikkerhet vil du vanligvis få låne inntil 75% av verdien. Eiendommen må da være relativt attraktiv og enkel å omsette. De samme kravene stilles dersom sikkerheten kommer fra en kausjonist.

Refinansiering med et lån uten sikkerhet

Et typisk tilfelle der et lån uten sikkerhet kan bli den beste løsningen er når betalingsanmerkningen kommer fra et lån eller en kreditt på en relativt lav sum.

La oss tenke oss at din samlede gjeld ser omtrent slik ut:

 • Kredittkort – Gjeld på 30 000 kroner og gjelden er gått til inkasso. Inkassosaken har gått så langt at det er registrert en betalingsanmerkning.
 • Lån – Du har i tillegg et eller flere forbrukslån, men disse betjener du som normalt og gjelden er ikke gått til inkasso.
 • Du ønsker å få refinansiert alt, men får ikke låne på grunn av betalingsanmerkningen.

I et slikt tilfelle kan du be bankene du har lån fra om reduserte avdrag i en periode. Samtidig fokuserer du på å betale tilbake det du skylder til kredittkortselskapet så raskt som mulig. Så snart kredittkortgjelden er tilbakebetalt skal betalingsanmerkningen slettes.

Etter dette vil du sannsynligvis kunne få et lån uten krav til sikkerhet slik at resten av gjelden blir refinansiert.

Vurder å refinansiere sammen med partneren din

Det er vanlig at ektefeller og samboere tar opp lån til refinansiering sammen. Dette er spesielt aktuelt når lånet er uten sikkerhet. Å ha en medlåntaker gir nemlig banken en lavere risiko for at lånet blir misligholdt fordi begge parter blir ansvarlige for tilbakebetalingen.

Effekten av å ha en medlåntaker er at sjansene øker for at lånet blir innvilget. Det er også ganske god sannsynlighet for at rentebetingelsene blir bedre.

Aktuelle forbruksbanker for refinansiering

Antallet banker i Norge som tilbyr lån uten sikkerhet er omtrent 30. Cirka 15 av disse har lånegrenser på inntil 500 000 kroner, og omtrent 5 av de har lån på inntil 300 000 eller 400 000 kroner.

Rentene de tilbyr ligger fra cirka 6% og opp mot 20%. Måten de beregner rentetilbudene på er å vurdere hver enkelt søkers kredittscore og betalingsevne. Du vil få bedre renter dersom scoren din er høy enn om den er lav. Du vil også få lavere nominelle renter når lånesummen er høy.

Bankenes låneeksempel gir en viss indikasjon på hva kostnadene kan bli. Det er vanlig at eksempelet oppgir effektive renter på omtrent 12% til 14% når lånesummen er rundt 100 000 kroner.

Finn det billigste lånet til refinansiering

De fleste vil nok spare en god del på å refinansiere gjelden sin, og spesielt når gjelden er fra kredittkort og forbrukslån. Likevel er det ikke smart å hoppe på det første tilbudet du mottar. Det vil alltid være forskjeller på tilbudene du får, uansett om du låner med eller uten sikkerhet.

Skaff deg oversikt over alle banker som har det lånet du er på jakt etter. Send søknader til flest mulig utlånere, og sammenlign deretter de effektive rentene som tilbys.

Du bør sjekke selv om anmerkningen er slettet

En kreditor som ber om at en betalingsanmerkning blir registrert er selv pliktig til å sørge for at den også slettes. Dette skal gjøres så snart gjelden er tilbakebetalt. Det hender imidlertid at dette går tregt, og i sjeldne tilfeller glemmer kreditoren å melde fra til kredittopplysningsbyråene.

Derfor er det ingen dum idé å selv sjekke at anmerkningen er fjernet. Det kan du gjøre gratis ved å logge deg inn på kredittopplysningsbyråenes sider. De to aktuelle byråene er Bisnode og Experian. Husk at du må ha BankID for å kunne logge deg inn.

Refinansiering av boliglån – hva er det?

Har du noen gang vurdert å refinansiere boliglånet ditt? Det er ofte en god løsning i mange tilfeller, om du trenger et større lån eller ønsker andre lånebetingelser. Refinansiering av boliglån kan innebære å øke lånet, eller flytte boliglånet ditt til en annen bank. Denne artikkelen tar en nærmere titt på hva refinansiering av boliglån er og hvordan det kan brukes.

Hvorfor refinansiere boliglånet?

Ved å refinansiere boliglånet gjør du endringer på gjelden som allerede eksisterer. Du kan slå sammen to eller flere lån hvis de utgjør mindre enn 85% av verdien på boligen din. Ved å gjøre dette blir lånene slått sammen, og har en felles rente, og nedbetalingsplan. I tillegg får du samlet alle lånene dine på et sted. Oversiktlig for enkel administrering i fremtiden.

Lavere rente

I situasjoner hvor boligen din har steget i verdi, eller om du har betalt ned så mye av lånet ditt at du har lavere belåningsgrad, kan refinansiering lønne seg. Ved å refinansiere boliglånet kan du få lavere rente enn du du ville hatt uten.

Økning av boliglån som finansiering

Hvis du skulle ha behov for utbygging eller oppussing av boligen, eller rett og slett bare har behov for mer penger, kan økning av boliglånet hjelpe til med å finansiere dette. Et boliglån er blant de billigste lånene du kan få og ved å refinansiere boliglånet ditt kan du få tilgang til mer kapital.

Burde du refinansiere?

Før du flytter eller refinansierer et boliglån må du først skaffe deg en oversikt over:

 • Størrelsen på gjelden din
 • Hvor stort beløp du ønsker å øke lånet med

Banken vil beregne hvor mye du kan låne, men du må selv vite om du kan betjene på det nye lånet. Hvis det skulle gå ut over din levestandard er det nok i din beste interesse å vente.

Les også: Slik får du lån til refinansiering. 

Bytte bank?

Det hender at den nåværende lånekostnaden er for høy i forhold til hva som tilbys ellers i markedet. I slike situasjoner kan det lønne seg å forhandle frem bedre betingelser med banken din. Om du ikke er fornøyd med betingelsene banken din kommer med, kan det være lurt å refinansiere og flytte lånet til en annen bank.

Før du kan refinansiere

Det er en liten liste med ting som du burde få unnagjort før du refinansierer et boliglån.

 • Vurdere boligen din. Dette kan gjøres ved å få en megler til å komme og gjøre en ny verdivurdering. Med en ny verdivurdering vet du akkurat hvor mye egenkapital du har bundet i boligen din.
 • Skaff deg oversikt over eventuelle andre lån som kan slås sammen med det nye lånet.
 • Ta kontakt med banken din. De vil hjelpe deg slik at planleggingen og prosessen blir så enkel som mulig. Deretter kommer de frem til om økning av boliglån eller refinansiering er det som passer best for din situasjon.

Årsaker til at det kan være vanskelig å skaffe refinansiering

Det finnes mange grunner til at en person har mye gjeld. Noen ganger er det uforutsette hendelser, men det kan også være noe så enkelt som at noen bruker mer enn det de har råd til. Hvis du skulle ha problemer i økonomien er det oftest da du har behov for refinansiering. Hvilke årsaker kan føre til at man ikke får refinansiering?

 • For lav inntekt.
 • En eller flere betalingsanmerkninger.
 • Du har mye forbruksgjeld- eller kreditt.

Hvis du vil ha refinansiering er du nødt til å bli kvitt inkasso og/eller betalingsanmerkninger. Disse to forsvinner dessverre ikke med mindre du har nedbetalt gjelden. Heldigvis er det en mulighet for personer som er i en slik situasjon; og det er omstartslån. Banken din tar hånd om så mye av forbruksgjelden din som de kan, og tar pant i boligen din. Med dette får du en lavere rente, som gjør det enklere for deg å betale ned lånet.

Hvis du skulle ha en lav inntekt, men har bolig med ledig sikkerhet, er det fortsatt mulighet for refinansiering. Er du i en slik situasjon er valgene boliglån, eller omstartslån. Med omstartslån kan du samle den dyre gjelden i et lån med lavere rente, og lavere månedskostnader.

Om inntekten din er alt for lav kan ingen banker gi deg lav nok rente til å håndtere lånet. Den eneste veien ut blir da gjeldsordning. Hvis du virkelig ikke er i stand til å gjøre opp gjelden må du ta kontakt med kreditorene. Det er en lang prosess hvor du er nødt til å sende en søknad med en lang liste dokumenter, etterfulgt av møter og forhandlinger. Er du heldig kan gjelden din fullstendig slettes.

For å oppsummere

I korte trekk handler refinansiering av boliglån om to ting:

 • Å flytte boliglånet fra din nåværende bank til en annen som tilbyr bedre lånebetingelser.
 • Øke størrelsen på boliglånet ved å slå det sammen med andre eksisterende lån.

Ved å refinansiere boliglånet kan du få lavere rente og generelt bedre betingelser enn det du hadde tidligere. Om du skulle ha for lav inntekt eller andre økonomiske problemer som hindrer din refinansiering kan du søke om omstartslån eller gjeldsordning.